Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

ร่มไทร 1 และ 2

รหัสทรัพย์ : 0006471 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดที่ดิน… ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-SH-0209

บ้านฉัน

รหัสทรัพย์ : 0003653 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น เมืองระยอง จ.ระยอง จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 2101113041

ลอมคอม

รหัสทรัพย์ : 0002056 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
2 ชั้น จังหาร จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 4517100211

หมู่บ้านจิตรัตนา

รหัสทรัพย์ : 0006508 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เอ้าส์ 2 ชั้น ขนาดที่ดิน… บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-TH-0870

รหัสทรัพย์ : 0004935 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z5879

ธันยพฤกษ์

รหัสทรัพย์ : 0008855 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1003112261

บ้านเอื้ออาทร นครปฐม (ไร่ขิง) T

รหัสทรัพย์ : 0002967 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเอื้ออาทร นครปฐม (ไร่ขิง)… สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 29 ยูนิต

เพลินทะเล

รหัสทรัพย์ : 0009460 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7706111131

อินทราวิว คอนโดทาวน์

รหัสทรัพย์ : 0005702 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัยโครงการอินทราวิว… เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-1807

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners