Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

รีเจ้นท์ พัฒนาการ อาคารชุด 3

รหัสทรัพย์ : 0005660 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย ขนาด 4.22 x 9.1 เมตร… เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-1453

บ้านเอื้ออาทรทบุรีรัมย์ (หนองกี่)(B)

รหัสทรัพย์ : 0003045 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเอื้ออาทรทบุรีรัมย์ (หนองกี่)(B)… หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 21 ยูนิต

บ้านเฉลิมพระเกียรติ

รหัสทรัพย์ : 0006450 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัยโครงการบ้านเฉลิมพระเกียรติ… เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-CU-1558

ชาร์มมิ่งริเวอร์ไซด์คอนโดวิว

รหัสทรัพย์ : 0006392 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดอาศัย โครงการชาร์มมิ่งริเวอร์ไซค์… ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-CU-1316

ริเวอร์ปาร์ค คอนโดเทล

รหัสทรัพย์ : 0006847 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย โครงการริเวอร์ปาร์ค… ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-PTH-CU-1363

นิรันดร์ซิตี้บางแค

รหัสทรัพย์ : 0000385 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 9 จาก 9 ชั้น ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1022104111

รหัสทรัพย์ : 0004826 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z5319

บ้านสวนนครธน 1

รหัสทรัพย์ : 0005699 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 21/303 ชั้น… เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-1798

หนองแห้ว

รหัสทรัพย์ : 0009354 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
2 ชั้น กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 4519100081

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners