Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

เลิศมงคลทองคอนโด 2

รหัสทรัพย์ : 0008951 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 4 จาก 5 ชั้น เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1101101381

รหัสทรัพย์ : 0004231 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 51NE020500562

บุญคุ้มทรัพย์คอนโดมิเนียม

รหัสทรัพย์ : 0000970 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 4 จาก 5 ชั้น คลองหลวง จ.ปทุมธานี(ธัญบุรี) จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1302104181

รหัสทรัพย์ : 0004318 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 2T2598

รหัสทรัพย์ : 0002722 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8013100391

พิมลราช 1

รหัสทรัพย์ : 0006513 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ขนาดอาคาร… บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-TH-0918

เลิศมงคลทองคอนโด 2

รหัสทรัพย์ : 0008949 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 4 จาก 5 ชั้น เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1101100971

กฤชนคร คอนโดทาวน์

รหัสทรัพย์ : 0007377 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด 1 ยูนิต ขนาดประมาณ 3.0 เมตร… เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : I-BKK-CU-0232

มีทรัพย์เรซิเดนซ์ 2

รหัสทรัพย์ : 0005908 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 21/584 ชั้น… เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-2611

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners