Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

ปลาทอง

รหัสทรัพย์ : 0009412 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 2502102821

รหัสทรัพย์ : 0004677 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z4327

พฤกษา 1

รหัสทรัพย์ : 0009171 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น ธัญบุรี(กลางเมือง) จ.ปทุมธานี(ธัญบุรี) จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1303123501

นิรันดร์คอนโดมิเนียม 10

รหัสทรัพย์ : 0007159 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย อาคารชุดนิรันดร์คอนโดมิเนียม… เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-SPK-CU-0778

ชวนใจวิลล่า

รหัสทรัพย์ : 0009403 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น บ้านบึง จ.ชลบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 2002102091

รหัสทรัพย์ : 0005430 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย… สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-SKN-SH-0111

พิมลราช 1

รหัสทรัพย์ : 0006513 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว ขนาดอาคาร… บางบัวทอง จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-TH-0918

นิวพอร์ตเพลสคอนโดมิเนียม เอฟ 7

รหัสทรัพย์ : 0005848 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย อาคารนิวพอร์ตเพลสคอนโดมิเนียม… เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-2361

โนนแก้ว

รหัสทรัพย์ : 0009352 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 4507100981

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners