รายละเอียด

  รหัสทรัพย์: 0000890   <--ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์  


อาคารชุดเคหะชุมชนนนทบุรี 1
ที่อยู่: 126/1456 ซอย ถนนเคหะนนท์ ตำบลปากเกร็ด(บ้านวัดบ่อ)

ห้องชุด ชั้นที่ 5 จาก 5 ชั้น

รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1206104961

ข้อมูลทรัพย์
  • รหัสทรัพย์: 0000890
  • ประเภท: ห้องชุด
  • กลุ่มทรัพย์: ทรัพย์มือสอง
  • ที่ตั้ง: ปากเกร็ด(ตลาดขวัญ) นนทบุรี
  • จำนวนยูนิต: 1
  • ราคาขาย: 500,000 บาท
  • เจ้าของโครงการ: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • เบอร์โทรศัพท์: 0-2202-1582-3:0-2202-1016
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนจัดการทรัพย์สิน
  • จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์: 101
รูปภาพทรัพย์