รายละเอียด

  รหัสทรัพย์: 0000910   <--ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์  


ปลาทอง139
ที่อยู่: 274/31 ซอยรังสิตซิตี้ ถนนปทุมธานี-รังสิต ตำบลบางพูน

ห้องชุด ชั้นที่ 3 จาก 4 ชั้น

รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1301102051

ข้อมูลทรัพย์
  • รหัสทรัพย์: 0000910
  • ประเภท: ห้องชุด
  • กลุ่มทรัพย์: ทรัพย์มือสอง
  • ที่ตั้ง: เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  • จำนวนยูนิต: 1
  • ราคาขาย: 79,000 บาท
  • เจ้าของโครงการ: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • เบอร์โทรศัพท์: 0-2202-1582-3:0-2202-1016
  • ชื่อผู้ติดต่อ: ส่วนจัดการทรัพย์สิน
  • จำนวนผู้เข้าชมทรัพย์: 43
รูปภาพทรัพย์