Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

ปลาทอง

รหัสทรัพย์ : 0004200 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 50MT011100616

โนนสวน

รหัสทรัพย์ : 0009306 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
2 ชั้น สำโรง จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 3422100031

ธันยพฤกษ์ รังสิตคลอง 7

รหัสทรัพย์ : 0007007 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ขนาดอาคาร 4x9… ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-PTH-TH-0838

เด่นนครเรสซิเดนซ์

รหัสทรัพย์ : 0005884 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
โครงการอาคารชุด เด่นนครเรสซิเดนซ์… เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-2518

รหัสทรัพย์ : 0004462 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z2293

เคหะชุมชนร่มเกล้า

รหัสทรัพย์ : 0006257 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 111/133… เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-SH-0226

เอกธานีคอนโดทาวน์

รหัสทรัพย์ : 0004106 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 47MT011101361

รหัสทรัพย์ : 0004942 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z5983

รหัสทรัพย์ : 0004408 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z1738

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners