Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

ศิริพงษ์เพลส 1

รหัสทรัพย์ : 0005511 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 21/821 ชั้น… เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 4-BKK-CU-0101

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.พิษณุโลก (บึงพระ 1) เฟส 2

รหัสทรัพย์ : 0003101 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
จ.พิษณุโลก (บึงพระ 1) เฟส 2 บ้านเดี่ยว… เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก จำนวน 2 ยูนิต

รหัสทรัพย์ : 0004989 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 9Z0838

รหัสทรัพย์ : 0004783 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z5098

เค.เอส.แมนชั่น

รหัสทรัพย์ : 0007121 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย โครงการ เค.เอส.แมนชั่น… เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-SPK-CU-0596

บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 1

รหัสทรัพย์ : 0002991 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 1 อาคารชุด… ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 14 ยูนิต

บ้านพระยาภิรมย์รัชดา

รหัสทรัพย์ : 0005507 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย โครงการบ้านพระยาภิรมย์… เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 26-BKK-CU-0002

จิตภาวรรณ 11

รหัสทรัพย์ : 0009089 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น ธัญบุรี(กลางเมือง) จ.ปทุมธานี(ธัญบุรี) จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1303117311

เคหะแจ้งวัฒนะ 12

รหัสทรัพย์ : 0006163 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย โครงการเคหะแจ้งวัฒนะ… เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-3509

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners