สมัครบัตรคนจนรอบใหม่พร้อมดูเงื่อนไขรายละเอียดใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม เช็คสิทธิ์ด่วนที่นี่

สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ช่วยทั้งคุณช่วยทั้งชาติ

จากงานวิจัยของสถาบันต่างๆปรากฏว่าประเทศไทยในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่รายได้น้อยหรือคนจนสูงอย่างก้าวกระโดดซึ่งในปี2566(2023)นั้นได้มีการเพิ่มขึ้นของคนจนมากที่สุดทั้งนี้เหตุผลอาจจะมาจากหลายๆปัจจัยเช่นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ทำให้อัตราคนตกงานหรือว่างงานมากขึ้นหรือด้วยสถานการณ์โควิด19ที่ระบ าดอย่างรุนแรงที่สุดในปีนี้นั่นเอง จึงทำให้รัฐมีความจำเป็นต้องออกมาตรการเยียวยาออกมาหลายโครงการ และหนึ่งในโครงการที่เยียวยาคนจนนั่นก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเอง ซึ่งเรามีความต้องการเป็นอย่างมากที่จะมาแจ้งข่าวการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ให้ท่านทราบ เพราะรัฐกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครบัตรคนจนรอบใหม่ในเร็วๆนี้นั่นเอง ซึ่งมีผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนบัตรคนจนล่าสุดหรือพลาดสิทธิ์นั่นเอง ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแจ้งถึงรายละเอียดการทำบัตรคนจนรอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองว่าวิธีลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ทำอย่างไรรวมถึงบัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียนวันไหนและสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ถึงวันไหน ให้ท่านทั้งหลายที่เคยพลาดสิทธิ์การลงทะเบียนมาแล้วนั้นรอบใหม่จะได้ไม่พลาดอีกนั่นเอง

จะสมัครบัตรคนจนรอบใหม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร

โดยการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นั้นได้มีเงื่อนไขต่างๆดังนี้คือ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน100,000บาทต่อปี มีทรัพย์สินเช่น เงินฝากในธนาคาร พันธบัตร สลากออมทรัพย์ ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน100,000บาท ในขณะเดียวกันต้องไม่เป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินหรือทาวน์เฮาส์นั้น ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนถ้าเป็นที่อยู่อาศัยและมีพื้นที่ทำการเกษตรนั้นจะต้องมีพื้นที่ทั้งหมดไม่เกิน10ไร่ แต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยธรรมดานั้นต้องมีพื้นที่รวมไม่เกิน1ไร่ หากท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วก็นับว่าเข้าเกณฑ์ในการสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเอง

สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ได้วันไหน

การสมัครบัตรคนจนรอบใหม่นั้นทางโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าบัตรคนจนรอบใหม่นั้นจะมีการสมัครในช่วงปลายปี2566นี้แน่นอนส่วนวันเวลานั้นให้ท่านไปติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์โดยจะมีข่าวสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกมาให้ท่านได้ติดตามเรื่อยๆ สุดท้ายนี้ทางเราหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะออกไปใช้สิทธิ์สมัครบัตรคนจนรอบใหม่และไม่พลาดสิทธิ์กันนะครับ