เช็คเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 รอบ 2 อัพเดทล่าสุดเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2

เงินเยียวยามาตรา 39 คือเงินอะไร?

สำหรับบริการ ‘ เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39  นี้ ถือเป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด สำหรับบุคคลที่ทำงานเป็นพนักงานในเครือเอกชนเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 นี้ ซึ่งหากท่านต้องการรับสิทธิ์ในเงินช่วยเหลือนั้น จะต้องเคยส่งเงินสมทบประกันสังคมเยียวยามาอย่างน้อย 12 เดือน และต้องมีหลักฐานการลาออกที่อัพเดทล่าสุดไม่เกิน 6 เดือนเช่นกัน โดยในวันนี้เราจะมาดูว่าเงื่อนไขใดบ้างที่เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 นี้จะรองรับ รวมถึงหลังจากที่ลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 แล้ว เราจะสามารถที่จะขอเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 ที่ไหนได้บ้าง? เช็คผ่านทางออนไลน์ได้ไหม? ซึ่งโครงการเยียวยาประกันสังคม 39 นี้จะมีบทบาทสำคัญสำหรับผู้ลงทะเบียน เพราะจะช่วยเรื่องการเป็นอยู่ในช่วงปี 2024 นี้ได้แน่นอน  ดังนั้นเรามาดูข้อมูลเงินเยียวยาประกันสังคมล่าสุดในปี 2567 ต่างๆ ของเงินเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 กันได้เลยย

 

เงื่อนไขกรณีใดบ้างที่เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 จะช่วยเหลือท่านได้

ในส่วนแรกนั้นคือท่านต้องตรวจสอบก่อนว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะลงทะเบียนรับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ได้ไหม โดยท่านจะต้องเคยอยู่ในสิทธิ์ผู้ประกันตนอย่าง ม 33 และมีเงื่อนไขเรื่องการงานตามที่แจ้งไว้บนหัวข้อแรก อีกเรื่องของการรับเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 คือ ท่านจะต้องไม่เคยรับเงินหรือสิทธิ์จากทางกองทุนประกันสังคมมาก่อนเช่นกัน และเมื่อท่านลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ไว้ได้แล้ว ท่านก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยาประกันสังคม 39 รอบ 2 จำนวน 4,800 บาท / เดือน ซึ่งเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ตัวนี้จะครอบคลุมเหตุ 6 ประเด็นอัพเดทล่าสุด นั่นคือ 

 1. เจ็บไข้ได้ป่วย
 2. มีความทุพพลภาพ
 3. ตั้งครรภ์และเข้าสู่ช่วงคลอดบุตร-ธิดา
 4. หาเงินเยียวยาช่วยเหลือบุตร
 5. เป็นบุคคลสูงอาย
  และ
 6. สิ้นชีวิต

6 สาเหตุนี้หากท่านเช็คเงินเยียวยามาตรา 39 แล้วพบว่าอยู่ในสิทธิ์ ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดแน่นอนแบบได้ต้องกังวลเรื่องปัญหาทางการเงินออนไลน์ใดๆ เลย ซึ่งในหัวข้อต่อไปของประกันสังคมเยียวยานี้ เรามาดูว่าหากยื่นร้องขอเงินเยียวยาประกันสังคม 39 ไว้แล้วเราจะไปเช็คเงินเยียวยาประกันสังคมหรือตรวจสอบเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ที่ไหนได้บ้าง?

เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ช่องทางดูสิทธิ์ล่าสุด

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าท่านได้ทำการลงทะเบียนรับเงินเยียวยามาตรา 39 มาแล้วหรือยังนั้นปัจจุบันมีวิธี เช็คเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ นั่นคือ

 • เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 สามารถเช็คบนเว็บไซต์ https://www.sso.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักสำหรับการขอเช็คสิทธิการลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 นั่นเอง
 • หรือจะดูสิทธิ์ประโยชน์ของเงินเยียวยามาตรา 39 ผ่านแอพเงินเยียวยาประกันสังคมก็ได้ ซึ่งรองรับทั้ง Android หรือ IOS ก็ได้
 • หรือจะเช็คผ่านสำนักงานด้านบริการประกันสังคมในเขตคุ้มครองของท่านได้เลย

เมื่อทุกคนรู้แล้วว่าเงินด่วนประกันสังคมเยียวยาที่เป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดนี้ สามารถรับเช็คเงินช่วยเหลืออย่างเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ได้ง่ายๆ ทั้ง 3 ช่องทาง แถมเงื่อนไขในการช่วยเหลือที่อัพเดทล่าสุดนี้ก็ครอบคลุมมากๆ อีกด้วย!