เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เฟส3เราเที่ยวด้วยกันเริ่มวันไหน

วัตถุประสงค์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันจะเน้นไปที่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นหลักปัจจุบันทางรัฐบาลได้เปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดเพื่อหวังให้การท่องเที่ยวภายในประเทศขับเคลื่อนและกระตุ้นให้คนวางแผนเที่ยวมากขึ้นผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด ซึ่งประชาชนที่ใช้สิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด จะได้รับเงินสนับสนุนในส่วนของค่าที่พักถึง 40% ด้วยกันหรือไม่เกิน 3,000 บาท/คืน หากท่านไม่อยากพลาดสิทธิเงินสนับสนุนที่พักท่านสามารถทำการลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด ยังได้สนับสนุนเงินในส่วนของคูปองส่วนลดอาหารเพื่อใช้กับร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนเข้ารวมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด โดยคูปองส่วนลดสำหรับร้านอาหารจะอยู่ที่ 600 บาท ซึ่งส่วนลดในร้านอาหารจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้จะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จากได้มากเลยทีเดียวและเงินสนับสนุนสุดท้ายที่ทางรัฐบาลช่วยออกให้ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด คือเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนั่นเอง ท่านจะได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% และอีก 60% จะเป็นส่วนที่ท่านต้องดำเนินการชำระเอง

 

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดใช้สิทธิจองที่พักอย่างไร?

การใช้สิทธิจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด สำหรับการจองโรงแรมท่านสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ท่านต้องดำเนินการติดต่อกับทางโรงแรมหรือที่พักที่ได้มีการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด เพื่อทำการจองห้องพักและทำการแจ้งความต้องการกับทางโรงแรมที่เป็นจุดหมายปลายทางของท่านว่าท่านต้องการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด
  2. หลังจากทำการแจ้งกับทางโรงแรมที่ได้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับ SMS ผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์
  3. ให้ท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่พักของท่านที่ท่านทำการจองผ่านเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด และดำเนินการชำระเงินส่วนที่ต้องจ่านเองผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์
  4. ขั้นตอนสุดท้ายของการจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ระบบจะทำการส่งคูปองที่ใช้เช็คอินกับทางโรงแรมมาให้ท่านที่ผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถนำคูปองที่ได้รับจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุดไปเช็คอินกับทางโรงแรมได้เลย

 

รับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินผ่านเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด

ในการรับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด ท่านจะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินของท่านภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2567 ท่านจึงจะสามารถรับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ในครั้งนี้ได้ สำหรับการรับเงินให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั๋วเครื่องบินจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ล่าสุด ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยท่านจะต้องทำการชำระค่าตั๋วเครื่องบินแบบเต็มจำนวนก่อนและนำข้อมูลการจองตั๋วเครื่องบินมาลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนผ่านเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ในส่วนที่ทางรัฐบาลออกให้อีก 40% ภายหลัง