แจ้งการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินผ่านแอพ Mymo

ในยุคปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนขาดสภาพคล่องทางธุรกิจจากที่เคยมีเงินใช้ก็กลายเป็นเงินแทบจะไม่เหลือเก็บ ขาดรายได้ที่เคยได้รับในทุกเดือน บางคนก็ไม่มีทางออกในการหาเงินก็อาจจะทำการกู้เงินนอกระบบโดยที่รู้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีทางเลือก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงอยากจะช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ซึ่งได้ออกมาตรการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินขึ้นมา ทางธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อโควิด 10,000 บาทจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้รายได้ลดลง โดยผู้ที่สนใจกู้เงินสามารถขอสินเชื่อผ่านmymo ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน

1.จะต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหน่วยงาน เอกชน พนักงานทั่วไปที่มีเงินเดือนประจำ แต่เมื่อรวมอายุผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินจะต้องมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนอายุต้องการไม่เกิน 60 ปี

2.ผู้ประกอบอาชีพอิสระพ่อค้า, แม่ค้า, หาบเร่แผงลอย เมื่อรวมอายุผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินจะต้องมีระยะเวลาในการชำระเงินคืนอายุต้องการไม่เกิน 70 ปี

3.สัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเพื่อที่จะขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19ได้

4.จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาจึงจะขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสิน

5.ผู้มีประกอบอาชีพรับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, เกษตรกรไม่สามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ได้

สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน 10000 บาทมีจริงไหม 

สำหรับใครที่สงสัยว่าการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะได้รับเงินรายละเท่าไหร่ โดยทางธนาคารออมสินจะให้วงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท สินเชื่อโควิด 10,000 บาทจะมีระยะเวลาในการชำระคืนสูงสุด 24 งวดหรือประมาณ 2 ปีโดยในช่วง 6 เดือนแรกจะปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ แต่หากผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19ผิดนัดชำระหนี้จะมีการบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนของเงินต้นที่จะต้องชำระ 

วิธีการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินที่แสนง่าย

สำหรับขั้นตอนในการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินนั้นมีวิธีการที่ง่ายมาก เพียงแค่ผู้กู้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ขอสินเชื่อผ่านmymo หลังจากนั้นระบบจะทำการนัดหมายเพื่อให้ผู้กู้สามารถยื่นขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสินได้อีกครั้ง เมื่อได้ทำการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เสร็จแล้ว ระบบจะจัดสรรให้คุณไปทำเรื่องที่ธนาคารออมสินเพราะเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยลดความแออัดในการทำธุรกรรมที่สาขาจะมีการอนุมัติผลสำหรับการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดออมสินผ่านทาง sms หรือที่แอป Mymo คุณจะได้รับเงินก้อนก็ต่อเมื่อคุณได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สมัครที่นี่ กับแหล่งเงินด่วนอีกมากมาย