ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย mymo จองสิทธิ์ออมสิน เพื่อขอสินเชื่อโควิด19

ข่าวธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองสิทธิ์ออมสิน เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย สินเชื่อโควิด19 ส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด – 19 ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เพราะจุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อห่วงใยออมสิน คือสามารถลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยขอวงเงินไม่เกินคนละ 10,000 บาทได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และคนค้ำประกัน นอกจากนี้สินเชื่อห่วงใยออมสินยังมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน และมีระยะการผ่อนชำระนานสูงสุดไม่เกิน 3 ปี และยังสามารถปรับหรือกำหนดเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้การลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยไม่ได้เปิดให้ทุกคนสามารถขอสินเชื่อได้แบบตามปกติ ผู้สนใจสินเชื่อห่วงใยออมสินจะต้องจองสิทธิ์ออมสินผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo หลังจากนั้นธนาคารออมสินจะแจ้งผลการจองสิทธิ์ออมสิน หากได้รับสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยในแอปฯ MyMo ได้เลย 

 

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย mymo และวิธีสมัครให้ผ่าน 

เมื่อผู้สมัครผ่านการจองสิทธิ์ออมสิน และกำลังจะลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใยผ่านแอปพลิเคชั่น mymo ด้วยตัวเอง สำหรับขั้นตอนนี้ ทางสินเชื่อห่วงใยออมสินจะทำการตรวจสอบข้อมูลเครดิตขอผู้สมัคร โดยจะมีการเช็คประวัติด้านการเงิน และหากผู้สมัครเป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารออมสินอยู่แล้ว ก่อนลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย mymo จะต้องไม่เป็นหนี้เสีย NPLs และมีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่ติดเครดิตบูโร และมีสถานะทางการเงินที่ทางธนาคารออมสินพิจารณาแล้วว่า สามารถผ่อนชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่เคยผ่านการอนุมัติสินเชื่อโควิด19 ที่ทางธนาคารออมสินได้ออกมาก่อนหน้านี้ จะไม่ได้รับสิทธิ์ และจองสิทธิ์ออมสินไม่ผ่าน เนื่องจากสินเชื่อห่วงใยออมสิน และสินเชื่อโควิด19 เป็นสินเชื่อตัวเดียวกัน 

 

ตรวจสอบก่อนลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาท 

เนื่องจากข่าวธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป โดยผู้สมัครสามารถติดตามผลการจองสิทธิ์ออมสินได้ 2 ช่องทาง คือ ผลการจองสิทธิ์ออมสินลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย mymo และทาง SMS แต่ก่อนที่จะคลิกเข้าไป ขอให้เช็คออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ว่ามาจากธนาคารออมสินโดยตรงหรือไม่ เพราะปัจจุบันมี SMS ในลักษณะการจองสิทธิ์ออมสิน หารได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย หากไม่ได้ตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของ SMS ก่อนทำการลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย ก็อาจจะทำให้กดเข้าไป และตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ ธนาคารออมสินจึงออกมาเตือนว่า การแจ้งผลการจองสิทธิ์ออมสินลงทะเบียนสินเชื่อห่วงใย จะส่งเป็น SMS สั้น และไม่มีการเชิญชวนให้กดขอสินเชื่อผ่านทาง SMS นอกจากแอพพลิเคชั่น mymo เท่านั้น

สมัครที่นี่ กับแหล่งเงินด่วนอีกมากมาย