อยากฝากประจำกสิกรพร้อมวิธีเลือกบัญชีฝากประจำกสิกรแบบไหนดีคุ้มสุด เช็คด่วน

ฝากประจำกสิกรดีไหม ได้ดอกเบี้ยฝากประจำกสิกรเท่าไร 2567

สำหรับคนที่ต้องการบัญชีฝากประจำกสิกร จะต้องมีการเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี เพื่อฝากประจำกสิกรอะไรบ้าง ผลตอบแทนที่จะได้รับจากดอกเบี้ยฝากประจำกสิกรคิดเท่าไรบ้าง และที่สำคัญเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องรู้ของคนที่ต้องการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์นี้ คืออะไร มาดูรายละเอียดที่สำคัญกันเลยดีกว่า 

ขั้นตอนวิธีฝากประจำกสิกร ต้องเตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีอะไรบ้าง 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ต้องมีเมื่อต้องการฝากประจำกสิกร

  1. บัตรประชาชนผู้ที่สมัครตัวจริง 
  2. เอกสารทะเบียนบ้าน

สำหรับนิติบุคคลหรือร้านค้าที่จดทะเบียน จะต้องเตรียมบัตรประชาชนผู้ที่ต้องการเปิดบัญชีฝากประจำกสิกรมา ซึ่งเป็นของเจ้าของร้านค้า และจะต้องเตรียมใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อระบุตรงกันชัดเจน จึงจะสามารถเลือกบัญชีฝากประจำกสิกรแบบเปิดในนามร้านค้าได้นั้นเอง โดยจะต้องมีขั้นต่ำในการเลือกบัญชีฝากประจำกสิกรทุกรูปแบบที่ 1,000 บาท

ฝากประจำกสิกร ได้ดอกเบี้ยฝากประจำกสิกรเท่าไร 2567

ดอกเบี้ยฝากประจำกสิกรจะให้ตามขั้นบันไดของการเลือกบัญชีในการเปิดบัญชีฝากประจำกสิกร เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ จะเปิดแล้วเปิดเลยในรูปแบบนั้น ๆ เพราะมีการคำนวณการจ่ายผลตอบแทนดอกเบี้ยให้แตกต่างกัน 

  • กรณีฝากประจำกสิกรแบบ 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 0.32% 
  • กรณีฝากประจำ 6 เดือนกสิกร จะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 0.40%
  • กรณีฝากประจํา 12 เดือนกสิกร จะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 0.40%
  • กรณีฝากเงินประจำกสิกรแบบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 0.45% 

ฝากประจำกสิกรดีไหม สิ่งที่รู้เมื่อเลือกเปิดบัญชีฝากประจำกสิกร

สำหรับการเปิดบัญชีฝากประจำกสิกรสามารถรูปแบบของการฝากประจำกสิกรได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 3, 6, 12, 24 เดือน ก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีดอกเบี้ยฝากประจำกสิกรให้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกฝากประจำ 6 เดือนกสิกร หรือฝากประจํา 12 เดือนกสิกร หรือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด จะต้องเข้าใจว่าคุณจะต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องจาก ดอกเบี้ยถือว่าเป็นส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้น และทางธนาคารกสิกรไทยไม่มีนโยบายในการออกบัญชีแบบปลอดภาษีให้ด้วยเช่นกัน สามารถยื่นเรื่องเปิดบัญชีฝากประจำกสิกรได้ที่สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยทันที หากต้องการดำเนินการผ่านแอปฯจะเป็นการฝากแบบออมทรัพย์ออนไลน์ e-Saving อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาผลตอบแทนให้ดีว่าจำนวนเงินที่ต้องการฝากนั้นคุ้มมากที่สุดหรือไม่ เพราะหากต้องการดอกเบี้ยจากรูปแบบการฝากเงินประจำกสิกรเท่ากับว่าจะไม่ควรจะนำเงินก้อนนั้นออกมาใช้จ่าย เพราะจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนั้นเอง ซึ่งหากไม่ต้องการเสียภาษีแนะนำให้มีการฝากประจำแบบปลอดภาษี ซึ่งจะสามารถเลือกได้เพียงคนละ 1 บัญชีจากทุกธนาคารเท่านั้น