Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

จอมบึงวิลล่า

รหัสทรัพย์ : 0003663 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7002101871

รหัสทรัพย์ : 0004706 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z4491

รหัสทรัพย์ : 0004410 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ท่ายาง จ.เพชรบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z1740

ชลภิญญ์คอนโดมิเนียม 3

รหัสทรัพย์ : 0006098 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 22/23 ชั้น… เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-3313

นิรันดร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101

รหัสทรัพย์ : 0006200 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต อาคารสูง… เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-3616

ท่าน้ำเมืองนนท์ คอนโดปาร์ค

รหัสทรัพย์ : 0006331 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัยโครงการท่าน้ำเมืองนนท์… เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NON-CU-0974

หมู่บ้านย่าโม 8

รหัสทรัพย์ : 0005356 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวในหมู่บ้านย่าโม8… เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-NSM-SH-0136

รหัสทรัพย์ : 0004675 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z4311

รหัสทรัพย์ : 0004720 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z4639

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners