Slider

รายการทรัพย์

( 867 )

บ้านสวนบางเขนไอ 1

รหัสทรัพย์ : 0000124 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 6 จาก 6 ชั้น บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1005112071

รหัสทรัพย์ : 0002698 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8011101081

แกรนด์ พารากอน มะปริง

รหัสทรัพย์ : 0003189 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
โครงการแกรนด์ พารากอน มะปริง… เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 74 ยูนิต

พึ่งบุญแมนชั่นโครงการ2

รหัสทรัพย์ : 0000605 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 5 จาก 5 ชั้น คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1043100071

พึ่งบุญแมนชั่นโครงการ2

รหัสทรัพย์ : 0000600 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุด ชั้นที่ 5 จาก 5 ชั้น คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1043100021

เรือนสุข 1

รหัสทรัพย์ : 0001193 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น ธัญบุรี(กลางเมือง) จ.ปทุมธานี(ธัญบุรี) จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 1303121051

สวนฉัตร

รหัสทรัพย์ : 0002653 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7704103731

บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑล สาย 5 (อ้อมน้อย)

รหัสทรัพย์ : 0002971 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเอื้ออาทร พุทธมณฑล สาย 5 (อ้อมน้อย)… สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 54 ยูนิต

ณัฐชญาวิลล่า

รหัสทรัพย์ : 0003665 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7005103411

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners