Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

บ้านเอื้ออาทร พะเยา 2

รหัสทรัพย์ : 0003062 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ้านเอื้ออาทร พะเยา 2 บ้านเดี่ยว… เมือง จ.พะเยา จำนวน 5 ยูนิต

การเคหะแห่งชาติ

รหัสทรัพย์ : 0004017 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
โครงการที่อยู่อาศัยรายย่อย บ้านเดี่ยว บ่อวิน จ.ชลบุรี จำนวน 70 ยูนิต

เทพลีลาคอนโดทาวน์

รหัสทรัพย์ : 0005867 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต ขนาด 4.58… เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-2454

รหัสทรัพย์ : 0002670 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7706111591

รหัสทรัพย์ : 0002948 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z5952

รหัสทรัพย์ : 0004483 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z2598

พรอนันต์ 4

รหัสทรัพย์ : 0006798 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต ขนาด 50.20… คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-PTH-CU-1173

พรอนันต์ 2

รหัสทรัพย์ : 0006537 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
- โครงการพรอนันต์คอนโดมิเนียม… คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-PTH-CU-0268

ภานุพันธ์คอนโดทาวน์

รหัสทรัพย์ : 0006820 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ภานุพันธ์ คอนโดทาวน์ ห้องชุดพักอาศัยเลขที่… คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-PTH-CU-1260

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners