Slider

รายการทรัพย์

( 4760 )

รหัสทรัพย์ : 0004661 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
โชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z4102

โครงการหนองโพวิลล่า

รหัสทรัพย์ : 0002475 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น โพธาราม จ.ราชบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7007100801

บ้านฉางคลิฟวิว โครงการ 2

รหัสทรัพย์ : 0005163 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เป็นห้องชุดพักอาศัยอยู่ในโครงการ… บ้านฉาง จ.ระยอง จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : A-RAY-CU-0114

จอมบึงวิลล่า

รหัสทรัพย์ : 0002454 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
1 ชั้น จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 7002101601

เรือนสุข 1

รหัสทรัพย์ : 0007031 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว 2 ห้องนอน… ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-PTH-TH-0909

รหัสทรัพย์ : 0004464 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 8Z2337

เคหะดอนเมือง 3

รหัสทรัพย์ : 0005971 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
ห้องชุดพักอาศัย โครงการเคหะดอนเมือง… เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-2792

นิรันดร์ ซิตี้ บางแค

รหัสทรัพย์ : 0005942 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
โครงการนิรันดร์ซิตี้ บางแค ห้องเลขที่… เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : H-BKK-CU-2731

รหัสทรัพย์ : 0005156 <- ใช้รหัสนี้สำหรับจองสิทธิ์
เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ตั้งอยู่ซอยคอนกรีตศรีอุทัย… เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี จำนวน 1 ยูนิต รหัสทรัพย์ NPA /รหัสทรัพย์ระหว่างขายทอดตลาด : 22-UTT-TH-0001

ข่าวสารล่าสุด

GHB Partners