อัพเดทข่าวประกันรายได้ข้าว พร้อมวิธีตรวจสอบประกันรายได้ข่าวล่าสุด

เช็คด่วนเงินประกันรายได้ข้าว ปี 2567 

ปัญหาราคาข้าวตกต่ำในปี 2567 ส่งผลให้ชาวนาได้รับความเดือนร้อนอย่างต่อเนื่อง นอกจากว่ายังขายได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควรแล้ว ปีนี้ฝนยังตกอย่างต่อเนื่องทำให้เกสรข้าวแห้งไม่ดีนัก 

ชาวนาบางส่วนหลังจากที่ทำนาได้ก็จะมีการเก็บข้าวไว้ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ทำเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไป และอีกส่วนหนึ่งก็ไว้ใช้รับประทานในครัวเรือนและส่วนสุดท้ายก็จะรอให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีกหน่อยและรอนำออกมาขาย 

ในระหว่างนี้ที่รอให้ราคาตลาดสูงขึ้น เราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้พี่น้องชาวนาได้ทราบกันว่าทางภาครัฐมีมติให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยจะมีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวให้ชาวนาไร่ละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน 20,000 บาท) โดยจะมีการจ่ายค่าประกันรายได้ข้าวผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

ประกันรายได้ข้าวคืออะไร

ประกันรายได้ข้าวคือ การที่ทางภาครัฐมีนโยบายจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบต่อราคาข้าวที่ตกต่ำผ่านธนาคาร ธกส หากชาวนามีการขายข้าวได้ต่ำกว่าราคากลางก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยราคาประกันรายได้ข้าวให้กับชาวนาที่มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่สำนักงานเกษตร

อัพเดทข่าวโครงการประกันรายได้ข้าวล่าสุด

พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบราคาข้าวตกต่ำ เตรียมตัวรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพราะทางภาครัฐได้มีมาตรการชดเชยราคาข้าวโดยจะมีการโอนจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาทต่อราย ซึ่งสามารถตรวจเช็คสิทธิ์ว่าได้รับเงินประกันรายได้ข้าวหรือไม่ได้ที่แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A Mobile

สำหรับในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 อัพเดทรายละเอียดการประกันรายได้ข้าวล่าสุดพบว่าจะมีจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวสำหรับข้าว 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่,ข้าวเปลือกจ้าว,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียว 

การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวจะเริ่มทะยอยโอนจ่ายตั้งแต่วันที่ 9-29 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไปตามสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สามารถตรวจประกันรายได้ข้าวหรือตรวจสอบสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่แอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A Mobile โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนก็จะทราบผลทันทีว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ ได้รับเงินวันไหน ได้รับจำนวนเท่าไหร่

สำหรับชาวนาบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินประกันรายได้ข้าวอาจมีสาเหตุมาจากบัญชี ธ.ก.ส.ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานหรือมีการเปลี่ยนชื่อ สกุลและยังไม่ได้มีการอัพเดทให้ถูกต้องรวมไปถึงการบัญชีหลายบัญชีทำให้ข้อมูลมีการซ้ำซ้อนกัน หากท่านยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันรายได้ข้าวให้รีบติดต่อธนาคาร ธ.ก.ส.ใกล้บ้านท่านโดยด่วน